Vi tilbyder Folkeskolens fulde fagrække:

Undervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger og faglige niveau. Skolens lærere har tilsammen kompetencerne til at undervise i fuld fagrække, fra kernefagene dansk, engelsk og matematik til fysik og kemi.

Fagrækken består af

Dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, geografi, biologi, fysik/kemi,  idræt, natur & teknologi og håndværk & design.

Undervisningen består både af praksis og teori.

Folkeskolens afgangsprøver

Skolen har gode erfaringer med at eleverne ender med at tage Folkeskolens Afgangsprøver – også de skoletrætte.  Der udarbejdes en individuel plan for hvordan den enkelte elev kommer til at tage så mange eksamener som muligt, og ender med en fuld 9. klasses eksamen.

Skolen tilbyder samtlige fag til folkeskolens afgangsprøver. Det er muligt for enkelte elever at gå op i færre fag fx dansk, matematik og engelsk. Hvis en elev skal fritages for at gå til afgangsprøve i et eller flere fag skal forældrene skrive under på dette.

Læs mere om skolen på deres hjemmeside:

www.christianshede.dk