Vi lægger stor vægt på samarbejdet med anbringdende kommune. Der skrives statusrapport om den unges udvikling første gang efter 3 måneder, og herefter hver 6. måned. Raporterne beskriver den unges udvikling skolemæssigt, socialt og personligt. Rapporten indeholder ligeledes mål for den kommende periode.

Vi forventer at sagsbehandler deltager i statusmøder, hvor handleplanen og fremtidsplanerne diskuteres, samt afholder de lovbestmte børne- og familie samtaler i forhold til handleplan, anbringelses spørgsmål etc.

Sagsbehandler modtager altid relevant information enten pr. mail eller telefon. Vi ønsker at sikre det gode samarbejde igennem dialog, og ikke mindst fastholde os selv og samarbejdspartnere i vores forpligtigelser omkring den unge.