Målgruppen er børn og unge i alderen 8-17 år ved indskrivningen.
”Det røde hus ” er for de 8 – 15 årige.
”Pælehuset” vil være for de 16 – 17 årige.

Det er børn og unge, der lider under omsorgssvigt og ustabile forhold i hjemmet eller manglende tryghed og manglende konsekvens i opdragelsen, med grænseoverskridende adfærd, og hvor det ofte er mislykkes at opnå alderssvarende indlæring og uddannelse.
Det er børn og unge med adfærdsproblematikker, der ikke føler sig hjemme hverken i folkeskolen eller på gadehjørnet, og som har brug for nye muligheder og gode rammer for at få en fornuftig og livsbekræftende retning på tilværelsen.

Der modtages børn og unge, der befinder sig inden for normalområdets rammer, men med familiemæssige, skolemæssige og sociale problemer. De unge er meget forskellige, men deres livsvilkår har generelt set været svære, og de har derfor fællestræk, som bl.a. kan være, at de er:
Børn, der er tidligt skadede eller omsorgs-svigtede.
Børn, der har psykiske problemer, sociale og adfærdsmæssige problemer.
Børn med tilknytnings- og kontaktforstyrrelse.
Børn med problematisk eller selvskadende adfærd.

Vi modtager børn og unge som har brug for stabile relationer til voksne, som mangler at komme i trivsel, mangler mod og lyst til livet.

Vi modtager børn, der er af anden etnisk oprindelse end dansk, og som kan have en sammensætning af det oven-stående – og derudover måske har problemstillinger i forbindelse med integration.