At skabe en sammenhængende indsats for de unge på Peterslyst, er bl.a. betinget af kontinuiteten i personalegruppen, og det er noget som bliver prioriteret højt.

Personalet består fortrinsvis af uddannede pædagoger med en ligelig fordeling af mænd og kvinder – fordelt på flere alders- trin. Det er vigtigt at bevare de gode relationer i de unges liv, og personalet vægter derfor samarbejdet højt. Opholdsstedets pædagoger er velfunderet indenfor aner- kendende pædagogik, hvilket betyder at vi møder de unge nysgerrigt, undrende og spørgende – og ikke dømmende.

Uanset om vi taler om opvasken efter aftensmaden, rengøringen, staldarbejdet
eller tilsynet hos hoppen der skal fole midt om natten – så arbejder vi i retning af, at de unge får så mange positive erfaringer med sig videre i livet herfra.

Småskolen på Peterslyst Ridecenter består af opholdsstedet, som råder over to moderniserede huse. Husene rummer henholdsvis de yngste og de ældste unge, og er begge beliggende midt i naturen. De unge kan derfor nyde direkte udsigt til dyrene i skoven, og årets og naturens gang bliver dermed en naturlig del af hverdagen.

Udover unge-husene har vi undervisnings- lokaliteter til vores STU-elever, staldbyg- ninger, ridehus, ridebaner og store folde, hvor hestene græsser året rundt.

Ved smukke rammer forstås det indtryk man får, når man kommer på Småskolen på Peterslyst Ridecenter. Vi vil, at det fremstår pænt og imødekommende både ude og inde.
 Smukke rammer betyder trivsel og glæde for børn/unge og personale.

Samt der medvirker til, at skabe et dopianin fremmende miljø.

Engagement er at bruge sig selv personligt og fagligt i sit arbejde, samt være nærværende ‘i det jeg gør’. At være interesseret, konstruktiv og målrettet i arbejdet for at opsøge og udnytte muligheder sammen med kollegaer, børnene / de unge og samarbejdspartnere.

Rammer, fælleskab & frihed

Vi motiverer børnene/de unge til at deltage i sport, fritidsarbejde og fritidsaktiviteter uden for opholdsstedet. Vi kører, bakker op og sørger for, at udstyr er i orden, og kontingenter er betalt. Det er godt, at alle har en ting, de går til i fritiden, for det er vigtigt for børnene/de unges udvikling, at de opsøger og afprøver muligheden for relationer i klubber og foreninger uden for opholdsstedets trygge rammer.

Dagene kan eksempelvis se sådan ud:

Hverdagen

 • bad og morgenmad
 • skole / læreplads
 • eftermiddags måltid
 • lektier
 • fritid
 • sport
 • aftensmad
 • huslige pligter
 • fritid

Weekend

 • morgenmad
 • fællesaktivitet, fx en tur ind til byen, eller en eskurtion
 • frokost
 • fritid
 • aftensmad
 • pligter eller lektier
 • fælles hygge m fx film eller spil


Skov, marker, sø, græsfolde

Vi har store udendørsarealer med græsfolde, sø, skov, terrasser mv. De børn og unge som bor her må gerne holde mindre kæledyr som marsvin, fugle hamster og ligende.

Der laves en aftale med personalet om hvorledes dyret skal passes.

 

Lækre boliger

Husene er blevet renoveret for nylig, og det indeholder værelser, badeværelser, store køkkener og store opholdsstue/ spisestuer i åbent plan med stuen hvor der er brændeovn. I stuerne er der fjernsyn, DVD og playstation.

Leder parret Charlotte og Mado bor på stedet.

Idéer er altid velkommen hos os

Vi er altid interesseret i at lære nyt og udvikle os selv og vores hus. Hvis du har et-eller-andet du brænder for, så vil vi sikkert også hurtigt komme til det – engagement smitter!

Benzin og fart i blodet

Vi bruger meget tid på Motocross, som flere af de unge nyder som fritidsinteresse. Vi kører- og undervises af A-kører på DMU og DMCU baner. Derudover tager vi gerne til udlandet og kører når lejligheden byder sig

Netværket skal med

Det er opholdsstedets opgave at støtte op om de netværk, børnene har opbygget, inden de blev indskrevet. Det kan fx være bedsteforældre, kammerater eller en tidligere pædagog eller lærer. Personer, der indgår positivt i børnenes netværk er altid velkomne på opholdsstedet!

Vi inviterer altid forældre og netværk til mærkedage og forældredage på Peterslyst