Småskolens værdier
Småskolen har prioriteret de syv vigtigste værdier, der er udgangspunktet for det socialpædagogiske arbejde, der udføres på stedet:

Faglighed: I en professionel pædagogisk dialog med barnet / den unge tager vi udgangspunkt i den enkeltes ønsker for eget liv. Personalet vil tilegne sig den nødvendige teoretiske viden for at imødekomme den enkelte barn / unges specifikke behov. Gennem personlig og faglig kvalificering, refleksion og evaluering styrkes fagligheden. Den faglige indsats dokumenteres i skriftlige handleplaner og statusbeskrivelser.

Engagement: Engagement er at bruge sig selv personligt og fagligt i sit arbejde, samt være nærværende ‘i det jeg gør’. At være interesseret, konstruktiv og målrettet i arbejdet for at opsøge og udnytte muligheder sammen med kollegaer, børnene / de unge og samarbejdspartnere. Ved engagement forstås arbejdsglæde og trivsel, samt at være stolt af sin afdeling.

Ansvarlighed: Vi vil være med til at træffe de rigtige beslutninger udfra de givne forhold, stå ved dem og sikre, at de bliver ført ud i handling. Ved ansvarlighed forstås: At være åben, loyal og tydelig. At reflektere over og reagere på egne og andres handlinger.

Værdighed: Vi vil møde den enkelte med respekt. Omgangsformen og kontakten skal tydeligt signalere menneskeligt ligeværd, omsorg og indlevelse. Værdighed er at anerkende hinandens forskelligheder.

Tryghed: Ved tryghed forstås, at vi udviser social ansvarlighed og en god omgangstone. Vi vil et miljø, hvor der er gensidig tillid mellem mennesker. Vi skaber et miljø for barnet / den unge, hvor de kan have tillid til, at der er overensstemmelse mellem ord og handlinger.

Fællesskab: Det er vigtigt med samhørighed og socialt netværk med respekt for individuelle forskelligheder. Vi udvikler fællesskab via samarbejde, dialog og fælles refleksioner.

Smukke rammer: Ved smukke rammer forstås det indtryk man får, når man kommer på Småskolen på Peterslyst Ridecenter. Vi vil, at det fremstår pænt og imødekommende både ude og inde. Smukke rammer betyder trivsel og glæde for børn/unge og personale. Samt der medvirker til, at skabe et dopianin fremmende miljø.