De pædagogiske metoder og teorier, som vi bruger i vores daglige arbejde tager udgangspunkt i vores værdier og principper.

Relationer er grundstammen i vores arbejde med henblik på, at de unge bliver velfungerende voksne. Vi hjælper de unge med at finde deres stærke sider til at styrke deres svage sider, således at de unge lærer at tage ansvar for deres eget liv.

Eftersom vi som oftest arbejder med omsorgssvigtede børn starter vi med at observere de unges forhold til egne behov. Vi sørger altid for, at de basale behov er opfyldte, og vi hjælper de unge med selv at forstå og opfylde deres basale behov, således at der er en stabil bund for videreudvikling.

På det mere konkrete plan afpasser vi brug af metode efter de enkelte unge, hans/hendes udviklingsfase og den konkrete situation. Dertil kommer, at vi som voksne er forskellige, og derfor arbejder vi forskelligt inden for de overordnede rammer.
Forskellighed i metoder og personalegruppen ser vi derfor som en styrke.

 

RELATIONER

Udviklingen sker såvel i relationer ung-ung og voksen-ung. Relationerne udvikles og ændres konstant i dagligdagen, ved fælles oplevelser og i samtaler. Som pædagoger støtter vi de unge i deres udvikling af kompetencer ved at fortolke deres ønsker, deres problemer og konflikter og samspillet med andre. Opdragelse på Peterslyst handler således om de unges frigørelse til at være sig selv fuldt ud og i et kvalificeret samspil med andre.

 

ANSVAR

Såvel i samtale som i handling lærer vi de unge at forstå, at deres handlinger har konsekvenser, såvel for dem selv som for andre. For eksempel vægter vi meget højt, at de unge passer deres skolegang, og vi gør dem ved mange lejligheder opmærksomme på, at der åbnes flere muligheder i deres fremtid ved at de suger så megen viden til sig, som de formår. Omvendt gør vi brug af konsekvenspædagogik i de situationer, hvor vi er sikre på, at den enkelte ung/de unge har ressourcer og kompetencer til en bestemt opgave/udfordring, men hvor han/hun/de ikke tager ansvar.

 

ZONE FOR NÆRMESTE UDVIKLING OG POTENTIEL UDVIKLING

Vi afsøger den enkelte unges aktuelle udviklingszone og den enkeltes potentielle udviklingszone. Ved at være troværdige voksne skaber vi trygge omgivelser, således at de unge tør hoppe ud i noget nyt og dermed udvikler sig. Igennem iagttagelse, samtaler og handling skaber vi sammen med den enkelte ung et billede af hans/hendes nærmeste og potentielle udviklingszone, og over tid konkretiseres den potentielle udviklingszone i fremtidsplaner.

Et gennemgående værktøj i denne sammenhæng er succesoplevelser, ros og positiv feedback. Mange succesoplevelser skabes igennem et Fælles Tredje. Det Fælles Tredje fylder således meget på Peterslyst fx i form af hestene og projekter, hvor den unge i en anerkendende relation med den voksne inddrages både i idé- og beslutningsfasen, planlægningsfasen, udførelsesfasen og evalueringsfasen.

 

STRUKTUR OG OMSORG

Det er en naturlig del af at arbejde på Peterslyst, at vi giver omsorg ved at kramme vores unge, give dem massage og tage en 1-til-1 snak om stort og småt, fx i bilen eller ved sengetid.

Endvidere vægter vi omsorg i form af struktur højt på Peterslyst. For det første fordi vi er mange i huset, så en tydelig struktur er nødvendig for at undgå forvirring og for at skabe tryghed og forudsigelighed. Tryghed og forudsigelighed er en vigtig form for omsorg og disse er essentielle for at skabe et godt miljø for personlig udvikling. For det andet fordi mange af de unge har oplevet perioder i deres liv, hvor der på fundamentale områder har manglet struktur og omsorg.

På de personlige områder, hvor den enkelte unge har svært ved selv at skabe den nødvendige struktur i deres liv, hjælper de voksne på Peterslyst den unge med at skabe og opretholde denne struktur.