VISITATION

For spørgsmål og henvendelse om ledig plads kontaktes leder Charlotte Grønhøj på telefon 5115 5190

På Småskolen på Peterslyst Ridecenter  foregår visitationssproceduren på følgende måde:
Det pågældende barns sagsbehandler ringer med en forespørgsel om en ledig plads på opholdsstedet. Såfremt der er plads fremsender sagsbehandleren barnets papirer, som gennemlæses af såvel ledelsen som personalegruppen. Stillingtagen til hvorvidt det pågældende barn passer ind i Peterslyst målgruppe og om der findes et egnet skoletilbud, foregår i fællesråd mellem ledelsen og den øvrige personalegruppe. På dette møde bliver der også taget stilling til, hvem i personalegruppen skal være kontaktperson for barnet. Hvis der er enighed om, at barnet kan tilbydes pladsen, vil der blive afholdt et møde med sagsbehandleren, hvor han/hun får mulighed for at godkende stedet og drøfte skoletilbuddet. Hvad angår skoletilbud har Småskolen på Peterslyst Ridecenter et tæt samarbejde med Skolen på Christianshede ZOO.

Såfremt sagsbehandler og opholdsstedet Peterslyst er enige om, at barnet vil blive tilbudt en plads, afholdes der et møde med sagsbehandler, leder, kontaktpædagog, forældre/myndighedsindehavere vil også andre personer, som er tætte på barnet, blive inviteret til dette møde, fx. nære familiemedlemmer, aflastningsfamilie, m.v. På dette møde præsenteres de fysiske rammer, dagligdagen, årets gang på Peterslyst, samt skoletilbuddet. Dagligdagen præsenteres med udgangspunkt i den vedlagte brochure. Brochuren beskriver punktvis alle de aspekter af dagligdagen og af årets gang, som er vigtige for at danne sig et helhedsbillede af Peterslyst. Vi sikrer, at formen til dette møde er uformel, og at informationsniveauet er tilpasset barnet og forældrene/myndighedsindehavere. Der er selvfølgelig mulighed for, at alle kan stille spørgsmål. På dette møde drøftes også i fællesskab barnets forventninger til- og mål med opholdet på Peterslyst.

Ved at tilrettelægge mødet som beskrevet ovenover sikres, at barnet og forældrene/myndighedsindehavere bliver inddraget, og at der umiddelbart efter dette møde er grønt lys for en egentlig indskrivning, såfremt barnet og forældrene/myndighedsindehavere ønsker dette.

Ved tvangsanbringelser følges den beskrevne visitationsprocedure