Dokumentation

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan, fra den unges myndighedssagsbehandler, udarbejder den unge sammen med kontaktpædagogen og lederen i fællesskab en udviklingsplan. Denne består af de mål, som kommunen har sat for den unge. Målene omdanner vi til delmål, som vi kan arbejde med i den praktiske pædagogiske hverdag.

Udviklingsplanen danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen/lederen. Dette for at lave en løbende evaluering af de opsatte delmål, og derved for at kunne dokumentere den udvikling der løbende sker.
Ved disse samtaler tages der ligeledes stilling til, hvorvidt målene er opfyldt, om der er behov for nye mål eller om de opsatte mål fortsat er realistiske.

Samtalerne og evalueringen dokumenteres skriftligt i vores interne journalsystem, og danner grundlaget i forbindelse med udarbejdelsen af de halvårlige statusrapporter, der sendes til myndighedssagsbehandleren forud for de lovmæssige opfølgningsmøder.

Det er kontaktpædagogerne for den enkelte unge, der er ansvarlig for at iværksætte og udarbejde rapporter i forhold til den enkelte unge. Tidsperspektiv for rapportskrivning:
5 uger før et møde startes rapporten op.
3 uger før et statusmøde sendes den til leder som giver respons og sender den retur.
2 uger før et statusmøde sendes rapporten til Leder som herefter sender den
ud.
Sagsbehandler samt forældre skal modtage rapporten senest 1 uge før mødet

 

Forældre samarbejde

Peterslyst har et stærkt forældre- samarbejde. Det er en metode, vi vælger, fordi vi ser børnene/de unge som hele mennesker, der har et netværk med sig. Når vi anerkender og inddrager forældre, samt lytter til deres sorger og glæder, så viser vi børnene, at vi tager deres forældre alvorligt. Det gør det sværere at lave ”splitting” mellem det, man siger til sine forældre, og det, man fortæller opholdsstedet. Derudover tror vi på, at det giver en tryghed for barnet/den unge, at forældrene er positive overfor stedet og taler med personalet.

Forældre er velkomne på opholdsstedet, så længe opholdet foregår på børnenes/de unges præmisser. Vi står til rådighed for samtaler og samvær, og vi inddrager forældrene i arbejdet med deres børn – i den udstrækning, de magter det – og det er hensigtsmæssigt i forhold til barnet/den unge. Selvom forældrene altid er velkomne på opholdsstedet, må der aldrig være tvivl om, at Bollerskov er børnenes/de unges hjem – det er deres private base – og forældrene er kun på besøg.

Vi inviterer forældrene til mærkedage på Peterslyst.