I denne skole foregår skolegang anderledes end mange andre steder. Der er både almindelige skolefag og praktiske fag på programmet. Der er sport, teater og musik. Der er praktik på stedet her og på arbejdspladser i omegnen. Eleverne lærer nyt med udgangspunkt i eget standpunkt. Desuden lærer de, at vi alle skal være her.

Vi arbejder i små grupper, og hver gruppe er sammen med en lærer.

Et vigtigt ”klasseværelse” i skolen er vores mange dyr. Vi har et godkendt besøgslandbrug, hvor vi har mange forskellige dyr, der hver dag skal have mad og muget ud. De skal også kæles for, rides på og aktiveres. At være sammen med dyr er rigtig god undervisning.

Hele sommerhalvåret er der også meget arbejde i at holde området og dyrke grønsagshaven. Det hører også med til skolens aktiviteter.

Skolen starter kl.8.30 om morgenen og slutter kl.15.